Werkwijze

Aanmelding

De ergotherapeut kijkt samen met het kind, de ouders en andere betrokkenen zoals de leerkracht naar de hulpvraag en waardoor deze wordt veroorzaakt. Om de hulpvraag te analyseren, wordt een ergotherapeutisch onderzoek gedaan. De ergotherapeut kan dan gebruik maken van testen, observatie, vragenlijst en een gesprek met andere betrokkenen. Als laatste worden behandeldoelen en een therapieplan opgesteld. Dit wordt besproken met de ouders.

Behandeling

Behandeling kan plaatsvinden op de praktijk, thuis of op school. Tijdens de behandeling wordt er op een speelse manier aan de behandeldoelen gewerkt waarbij de ontwikkeling en de vaardigheden van het kind worden gestimuleerd. Een behandeling duurt over het algemeen 30 minuten. Afhankelijk van de situatie en de hulpvraag kan dit variëren.  Met regelmaat vindt overleg plaats met de direct betrokkenen zoals de leerkracht van het kind. 

Advisering

Naast de behandeling worden ook adviezen aan het kind, de ouders en eventueel andere betrokkenen gegeven. Deze adviezen kunnen gebruikt worden om de vaardigheden te bevorderen en daarmee de zelfstandigheid van het kind te vergroten. Het kan voorkomen dat het geven van adviezen volstaat en behandeling overbodig is.

Walramstraat 1 Sittard | Raadhuisplein 26 Stein | Klein Haasdal 4 Schimmert  
info@ergotherapienadieh.nl
 | 06 15 36 82 56