Planmatig werken

‘Wanneer de juf in de klas een opdracht heeft uitgelegd, starten mijn klasgenootjes direct met de opdracht. Mij lukt dit niet. Hierdoor ben ik vaak als laatste klaar met een opdracht.’

Planmatig werken is een permanent proces van reflecteren, evalueren en positioneren. Het is gericht op concreet handelen. Kinderen kunnen moeite hebben met het planmatig aanpakken van een taak waardoor ze vast lopen in het handelen. Dit kan zich zowel op school als thuis voordoen. Sommige kinderen kunnen problemen hebben met hun executieve functies. Het begrip executieve functies wordt gezien als een parapluterm waarbij verscheidene cognitieve vaardigheden betrokken zijn zoals planning, werkgeheugen, aandacht en inhibitie. 

Bij Ergotherapie Nadieh worden kinderen behandeld die moeite hebben met onder andere: 

  • Starten met een taak
  • Het opdelen van een taak in deeltaken
  • Een logische volgorde aanhouden tijdens een taak
  • Het doel van de taak voor ogen houden
  • Overzichtelijk werken
  • Zelfstandig werken 
  • Het controleren van het eigen werk
  • Organiseren van hun werkplek/lade
  • Plannen van het huiswerk

Walramstraat 1 Sittard | Raadhuisplein 26 Stein | Klein Haasdal 4 Schimmert  
info@ergotherapienadieh.nl
 | 06 15 36 82 56